Reálie

Reálie je dobré si přečíst kvůli informovanosti hráčů. Nejdůležitější jsou však poslední odstavce, které se týkají nastávajícího ročníku a situace v zemi.
Mohou se zde objevovat spoilery a vyzrazení děje knih!

Z historie

Dávno v minulosti se na území Severní Ameriky rozkládalo USA. V jeho čele stál prezident Wallis, který vedl jednu z válečných stran během třetí světové války. Čína tehdejší Spojené státy napadla, kvůli dluhům, které nemohli splatit v důsledku ekonomické krize. A tak si vzala silou to co chtěla, a obsadila tento kontinent a založila novou zem – Čínsko-americký stát. Samostatnost ČASu byla ovšem pouhou iluzí.

Rusko se rozhodlo expandovat na západ i východ. Rozložením sil se ale oslabilo a bylo poraženo jak v Americe, tak i Asii. Této situace využili utlačovaní obyvatelé bývalého USA a v čele s Gregorym Illéou si vybojovali svobodu. Byl vytvořen nový stát, nesoucí jméno jeho zachránce. Spolu s ním přišla i nová tradice Selekce, kdy se královna vybírala z lidu. Každá dívka tak měla šanci stát se panovnicí.

O několik let později usedl na trůn Justin Illea. Jeho vláda byla krátká kvůli jeho záhadnému úmrtí. Ovdovělá královna Abigail, se zanedlouho provdala za jeho bratrance, Portera Schreave. Právě ten byl otcem příštího krále, Clarksona. Pokračovatelem linie Schreave se stal král Maxon, který si stejně jako jeho předci našel ženu díky tradiční Selekci.

Po Selekci, kde se Maxonovou královnou stala Amerika Singer, se zdálo, že tato tradice skončila. V zemi ustali nepokoje a bylo tedy zapotřebí se zaměřit na sňatkovou politiku s dalšími zeměmi. Prvních pár desetiletí jejich vlády bylo poklidných. Zem po dlouhé době vzkvétala a prosperovala. Kasty byly postupně rozpuštěny.

Vše se změnilo až za vlády jejich vnuka, Jonathana Schreave. Vztahy s Novou Asií se začali znovu vyhrocovat až vyústili ve čtvrtou světovou válku, která se táhla několik let. Illéa sice vyhrála, ale za velkou cenu pro království i jeho spojence. Prolilo se mnoho krve na obou frontách a země se ponořila do ekonomických krizí, které vůbec nepomáhaly technickému pokroku. Všechno někdejší úsilí bylo investováno do vojenského průmyslu a elektronická zařízení pro domácnost zaznamenala spíše úpadek. Díky tomu se stalo, že počítače a telefony byly výsadou jen pro ty nejbohatší. Skutečný mír stále nezavládl. Jen velmi křehké příměří, nepodložené smlouvou, které může zničit i sebemenší chybka.

Na trůn po všech směrech vyčerpané země dosedl Albert Ian Schreave. Oženil se s Elizabeth Rosaline Windsor, princeznou Spojeného království. I přesto, že se jednalo o politický sňatek mezi párem vznikla opravdová láska. Tyto rody se spojily hlavně proto, aby stvrdily dohodu, že když znovu vypuknou boje proti Nové Asii, tak se navzájem podpoří. Jenže nebezpečí nakonec nepřišlo z východu, ale přímo z nitra země. Kvůli těžké situaci byly totiž obnoveny kasty, což vyvolalo značné nepokoje mezi občany. Ve snaze upnout pozornost lidí jinam, než stále hrozící válku s Novou Asií a bouřící se rebely, byla po sto letech znovu vyhlášena Selekce.

 
2b.png

PRVNÍ ROČNÍK

První Selekce po sto letech byla náročná po všech ohledech. Nikdo tak velkou událost dlouho neorganizoval. Každý týden se v paláci konaly plesy, večírky, dýchánky či jiné společenské akce. To vše jen ztrpčovaly bezdůvodné útoky. Až čas ukázal, že mezi těmito útoky byli rozdíly a brzy se potvrdilo, že podezření krále Alberta, že se znovu zformovaly skupiny rebelů, bylo pravdivé. Menší, hůře organizované útoky byly připisovány Seveřanům. Ty dobře promyšlené a výtečně ozbrojené zase Jižním rebelům. Král Albert věděl, jaké tajemství jeho rodina střeží už po dlouhá staletí, ale nechával si to pro sebe. Vše bedlivě zamčené a zaheslované v utajené pracovně.

Selekce prince Mattiase probíhala poměrně netradičně a nebyly v tom na vině jen útoky. Kvůli nemoci královny Elizabeth, předal král Albert předčasně vládu svému synovi, a tak se z lady Chelsey, vyvolené mladého Mattiase, stala rovnou i královnou celé Illey.

Zplození potomka nejednou nebyla tou nejdůležitější povinností mladého páru. Útoky Severských rebelů se totiž stupňovaly. Velká ztráta na životech naštěstí tuto skupinu zpomalila a konec nabourala zevnitř. A tak se už tak špatně organizovaní Seveřané rozdělili na menší frakce a po jejich existenci se slehla zem. Údajně byl mezi nimi i pravý náledník rodu Illea, ale toto tvrzení se nikdy nepotvrdilo. Spolu s nimi nečekaně utichla i činnost Jižních rebelů. Nikdo ovšem nevěděl, proč a důvody jejich předchozích útoků se už nepovedlo vypátrat. Když v zemi nastal relativní klid, konečně se zadařilo a královská rodina se rozšířila o nového potomka, prince Henryho Alberta Schreave.

Po celou dobu se královský pár snažil zlepšit podmínky pro život nižších kast. V tom jim byl velkou pomocí i králův bratr princ Phillip Elliot a jeho manžel Cameron. Spolu také nadále pracovali na zlepšení života pro LGBT komunitu po celé Illei. Spolu s několika novými reformami o svatbách a výchově dětí podobně laděných párů se zaměřili i na jiné změny.

 Když bylo princi Henrymu asi patnáct let, znovu začaly tvrdé útoky na palác, při kterých často umírali vojáci i civilisté. Proto bylo umožněno, aby se do palácové stráže mohly přidat i ženy, a tak se udržely potřebné řady obrany.

Útoky Jižanů ale nesměřovaly jen na palác. Začaly být strategicky plánované na různé provincie, tak aby co nejvíce oslabily korunu. V tomto prostředí byl princ Henry donucen velmi rychle dospět a sám už v tak mladém věku, osmnácti let, navrhl Selekci. Aby tím že se nějaká dívka z lidu stane jeho ženou, dali obyvatelům alespoň naději a něco pozitivního, na co by se mohli upnout.

2a.png
 

DRUHÝ ROČNÍK

Selekce prince Henryho probíhala tak jak by se dalo očekávat. Radost a veselí z plesů a jiných společenských akcí střídal děs a teror vyvolaný rebely a jejich útoky. Situace několikrát zašla až tak daleko, že Henry zvažoval ukončení celé Selekce. A to třeba v případě, kdy všem na očích unesly tři účastnice, a to lady Wallon, Rhianoon a Mercedes. Královská rodina musela zaplatit horentní sumu za jejich vykoupení. I když Henry všem dívkám nabídl možnost odejít, většina jich zůstala a pokračovala v soutěži o jeho srdce.

Ve snaze utéct od všeho toho tíživého stresu z nebezpečí, vzal princ Henry po vyhlášení Elity své dívky, zahraniční hosty, a i část zaměstnanců paláce tajně do Zimního sídla. Jeho rozhodnutí by se dalo považovat za zázračné, protože v době vánočního plesu bylo v Angeles odpáleno několik bomb a zničeno celé křídlo paláce. Dlouhé dva dny, byla královská rodina považována za zesnulou. Její členové sice přežili, ale ztráty na životech byli nenahraditelné.

Pobyt v zimním sídlem přinesl spolu s přežitím členů rodiny Schreave ale i další pozitivum a to fakt, že si princ Henry vybral svůj celoživotní protějšek. Jeho ženou se měla stát Kimmy Davis.

Svatba prince Henryho a lady Kimmy, kterou s nadšením očekával snad každý obyvatel království, se z hodiny na hodinu změnila v popraviště. Netrvalo dlouho, než se zjistilo, kdo skutečně stál za smrtí prince. Nebylo za tím pouze spiknutí rebelů, kteří již desítky let drancují zemi. Rebelové už dlouhá léta spolupracovali s Novou Asií, která se nikdy netajila tím, že nesouhlasí s politickým smýšlením Illey. NA tak svým činem vyhlásila válu s Illeou.

Jako by úmrtí jediného následníka trůnu nebylo dost, po půl roce po jeho tragické smrti podlehla své nemoci, vadě plic, i královna Chelsey. Tou dobou už se vědělo, že princezna-vodva, Kimmy Schreave, čeká ne jednoho, ale dva potomky. Vyústění její a Henryho lásky.

V zemi vládly boje a všichni lidé napříč kastami se stavěli proti sobě. Nižší kasty měly ještě méně peněz něž obvykle a situaci nepřidal ani fakt, že jejich muži byli odváděni do války. Rodiny přicházely o zdroje jejich příjmu a byli na tom ještě hůř, než kdy dřív. Celou zemí otřásala chudoba, hlad a vztek. Nikdo nevěděl, kdy tohle šílenství skončí. Pomalu ale jistě všem docházela naděje. Peníze najednou znamenaly pro obyvatele daleko víc než obvykle, což se začalo podepisovat na psychickém stavu všech v zemi.

Situaci nepřidal ani fakt, že se do bojů zapojilo také Rusko, které přislíbilo spojenectví Nové Asii. Tím Illea ztratila naději na velkého spojence. Ekonomika se řítila směrem k největší hospodářské krizi jakou Illea kdy zažila.  Několik zemí začalo pod hrozbou Ruska rušit s Illeou obchodní dohody, které fungovaly na principu dovozu a vývozu. Mnoho lidí přišlo o práci. Pole byla zničena válkou, několik přímořských měst bylo kompletně vydrancovaných. I tak ale lidem svitla naděje na lepší časy.

Jakmile se do situace vložilo Rusku, největší boje paradoxně utichly a válka se přesunula převážně do zámoří. Docházelo hlavně k útokům na moři a bojovalo se zejména o přístavy, které byly pro Illeu strategickými. K Illee se tak jako 36 provincie přidal ostrovní stát Hawaii. Přestože oba státy zbrojily a navyšovali počet vojáků, po pěti letech aktivní boje ustaly a nastala studená válka. Illea se začala zvedat ze dna na které upadla. Král Mattias na památku svého syna sjednotil 6 a 7 kastu, aby trochu napomohl ve vzrůstu ekonomiky.

 
2b.png
 

TŘETÍ ROČNÍK

Selekci prince Christophera valná většina lidí očekávala s velkými předsudky a nesouhlasem. Pořádat podobnou soutěž během studené války s Novou Asií a Ruskem byl velký risk. Soutěž nakonec nenarušilo nebezpečí zvenku, nýbrž zevnitř. Radní, osobní rádce krále a hlavní funkcionář Selekce, Anthony Castle, znovu seskupil rebely a dlouhodobě trávil krále Mattiase Schreave. Toto jednání se odhalilo, až když král na jednom z plesů zkolaboval. Selhávaly mu orgány. Někdejší účastnice, lady Esmeralda Castle, ve spolupráci s ISB pomohla odhalit viníka. V televizních zprávách navíc odhalila pokrevní příbuzenství s původním královským rodem – Illea. Byl sepsán dokument, ve kterém se zřekla jakéhokoli práva usednout na Illejský trůn. Zdálo se, že tím povstání rebelů skončilo a během Selekce zavládne klid.

Kvůli zdravotnímu stavu krále se princ Christopher vydal na diplomatickou cestu na Hawaii. Nevěděl ale, že místo jednání a oslav, ho čeká plánovaný teroristický útok vedený pozůstalými rebely, kteří se spojili s N.A.. Během útoku zemřelo nespočet lidí a země utrpěla. Princ tento útok přežil a možná někde na Hawaii, když ztratil na několik dní veškerý kontakt se světem, ho napadlo jméno jeho vyvolené.

Vše pak už šlo rychle. Plesy, večírky a jiné společenské akce doputovaly až k tribunálu, kde byly zbývající dívky z Elity postaveny před nejvážnější zločince té doby. Každá tak byla podrobena zkoušce jejich psychické neotřesitelnosti. Krátce po tribunálu následoval zásnubní večírek, kde princ veřejně oznámil, že vítězkou ročníku se stala Genevieve H. Campbell. Celá země od té doby slavila. Oslavy se ještě znásobily, když svatba proběhla poklidně a bez újmy na životech.

Necelý rok od svatby prince Christophera král Mattias podlehl zdravotním potížím a na trůn se posadil nový král. Christopher měl se svou královnou Genevieve hodně práce. Královně se podařilo z dotací našetřit peníze na zhotovení projektů pro všechny někdejší dívky Elity. Veřejnosti byl představen nemanželský syn prince Brandona, což se kvůli jeho předešlým psychickým problémům shledalo s vlnou nesouhlasu, a mnozí občané žádali, aby malého Lea vychovával někdo jiný nebo byl odveden do pěstounské péče. Na to ale královská rodina nepřistoupila.

Válka s N.A. se na nějaký čas vrátila do zámoří a stálo to dva roky a dočasné válečné spojenectví s Arábii, než Nová Asie stáhla své útoky a nakonec podvolila nabídce obezřetného míru. Rusko zrušilo své spojenectví s N.A. a stalo se více nebezpečné a nezávislé, než kdy dřív. Žádné útoky zatím ale nehrozily.

Zchudlá a zdevastovaná země potřebovala znovu získat lepší ekonomickou rovnováhu a navzdory všem snahám se manželský pár musel rozhodnout pro znovuobnovení sedmé kasty. Tento krok napomohl vyrovnat chod království, a když se vše uklidnilo, přišel malý zázrak. Illee se narodila jejich princezna a budoucí královna Victorie. Krátce po ní se narodily děti hned dvě. Malý princ Erik společně se svým dvojčetem, princeznou Camillou. Království znovu mělo důvody k radosti, a to rovnou tři. Po nějaké době se k nim přidal i čtvrtý, nejmladší princ Aiden. Země začala vzkvétat.

Problémy bohužel nespí a tak, i když v novém balení, přišly v momentě, kdy se z prvních třech dětí stáli dospělí. Erik se zamiloval a oženil s Hannoverskou hraběnkou Elise, se kterou měl velmi skandální a pozoruhodný vztah. Ani korunní princezna Victorie neodolala kouzlům lásky a její srdce následovalo svého milého do Německého království. A protože princ Jonahh Auersperg byl taktéž následník trůnu, zřekla se svého nástupnictví a předala své právo princi Erikovi. Ten spolu s následnictvím získal i novorozeného syna, a navíc ztratil svou ženu. Palác se oděl do černé a uzavřel se před novináři, kvůli soukromí mladého prince. Lidé se začali domnívat, že je postižený a chtějí to držet v tajnosti. Princezna Camilla se taktéž stáhla z očí tisku a nejmladší Aiden držel s rodinou.

Erik se ponořil do nové role otce stejně jako následníka trůnu. Díky smyslu pro povinnost vyhlásil Selekci. Jeho vlastní vůlí ale bylo zavést několik nových pravidel. Kvůli jeho přechozím životním zkušenostem se pro tuto Selekci nebude vyžadovat, aby její účastnice byla panna. Tresty za nevěru princi jsou zmírněny z možného nejvyššího na vyloučení a degradování do sedmé kasty bez možnosti vykoupit se do vyšší společně s ostudou, se kterou budou muset odsouzení milenci žít. Také musejí podepsat smlouvu o mlčenlivosti ohledně rodinných a osobních záležitostí královské rodiny. Při porušení této smlouvy bude trest vybrán výhradně princem Erikem a po zásluze vykonán.

2a.png

ČTVRTÝ ROČNÍK

Když princ Erik vyhlásil selekci, nikdo nečekal, a už vůbec ne on sám, že v ní skutečně najde lásku. Jeho nastávající se stala lady Bianca Rogers. Ta se s životem rodiny Schreave, a hlavně své nové rodiny tvořené malým princem Cameronem a manželem Erikem, sžila velmi rychle. Lidé si ji jako svou princeznu oblíbili. Nebylo tedy moc k údivu, že se téměř celý národ radoval, když se devět měsíců po svatbě narodil nový princ, Charles Elliot Schreave. V té době se princ Cameron zařadil do revoluční léčby sluchu a čekalo ho několik operací, léčebných procesů a sezení s doktory za účelem navrátit mu v alespoň nějaké míře sluch. Po téměř třech letech snahy lékařů se tak konečně spolu s svým mladším bratrem Charlesem začal učit hovořit a komunikovat. Svět kolem může vnímat pomocí speciálního zvukového čipu a naslouchátka. Možnost sledovat, jak tito dva malí princové rostou, byla pro lid jedna z mála pozitivních věcí na dlouhou dobu.

Byly odhaleny nekalé obchody Ruské lidově demokratické republiky a jednání o spojenectví byla naprosto zničena. Veškeré obchody s RLDR byly zrušeny, a všechny cesty, kterými mohli putovat z této země drogy či jiné nelegální suroviny, byly odstraněny. Vztahy s RLDR se opět vrátili na bod chladného neválečného nepřátelství. Napjaté vztahy bohužel nevznikly jen se samotnou RLDR. Manželství princezny Victorie s princem Jonnahem Auerspergem zažilo spolu s narozením jejich prvního dítěte v několika následovných letech nespočet krachů. Během let na povrch vyplavala její nevěra, a kvůli pochybnosti s otcovstvím byl prvorozený syn prohlášen za nelegitimního. Německé království dávalo toto Victoriino uklouznutí v manželství za vinu illejské královské rodině. Díky tomuto činu byla porušena dohoda o spojenectví založená podmínkou o početí dědice trůnu, a tak spojenectví s Německem bylo po šesti letech jeho trvání ukončeno. Illejský královský pár tvořený královnou Genevieve a králem Christopherem byl donucen svou dceru vydědit a zřeknout se jí, aby tak zabránil válce s Německou federací. Krátce na to manželský pár od vlády odstoupil, aby se rodiče mohli nadále vídat, i když tajně, se svou nejstarší dcerou. A tak na trůn nastoupil nově král Erik a jeho žena, královna Bianca.

Na druhé straně rozpadajících se spojenectví vzniklo jedno velmi silné s nikým jiným než se samotnou Arábií, a to díky svatbě princezny Camilly Schreave. Ta tak zpečetila svůj dlouholetý vztah s ománským vezírem, Khalidem al-Ziyad, a sedm měsíců po svatbě se jim narodil syn. Stejně tak spojenectví se Spojeným královstvím zůstává nadále silné. Vztahy s místním královstvím udržuje princ Aiden, který se po studiích v Anglii rozhodl v této zemi zůstat.

Ani s tímto královským párem na trůnu se Illei problémy nevyhýbaly. Od zrušení obchodů s RLDR už uplynulo sice mnoho let, ale obyvatelé, kteří na profitu drog těžili, to nemohli nechat jen tak. Vznikla nová místní droga, která se začala šířit Illeou jako lesní požár. Panamský gang začal z takto nekalých obchodů těžit a velmi se rozrostl. Velký vzrůst si zažil i tamní černý trh. Z gangu podobného mafii se začala formovat organizace až nebezpečně připomínající jižní rebely. Panamský gang začal zbrojit proti koruně a ta na to musela patřičně odpovědět vlastním zbrojením. Z provincie Hondoragua se stala vojensky zaměřená provincie a vzniklo zde obrovské množství nových vojenských základen. V Dominice se začalo více seskupovat letectvo a námořnictvo. Skutečná hrozba z Panamy přišla až v momentě, kdy panamští rebelové začali usilovat o její oddělení od Illey a o prohlášení provincie za samostatnou konstituční monarchii. V jejím čele by měl stát jistý Illeas Illea. Nikdo ale neví, jestli je to skutečná hlava panamských rebelů nebo jen smyšlená postava.

I když bylo a stále je toto období velmi náročné pro celé království, královský pár za tu dobu zavedl i několik vítaných reforem, které sklidily velký ohlas a za které získal vřelou podporu lidu. Mezi ně patřila například povinná školní docházka pro všechny děti od 6 do 15 let, a to bez ohledu na kastu. Královský pár se zasadil o rozvoj vzdělání a jeho financování v naději, že díky vyšší vzdělanosti budou moci v budoucnu rozvolňovat kastovní systém. Na tak velký krok ale nemá království prostředky díky hrozbě občanské války a nepokojům v Panamě.

V době velkého ruchu a reforem o školství, finančním podporám, či kontrole těhotenství královskou rodinu i celé království zaskočila příjemná novinka, a to neplánované a zcela nečekané otěhotnění královny Bianci. Devět měsíců na to se královskému páru narodila malá princezna, Caroline Elise Schreave.

To už je ale devět let a hrozba občanské války je v Illei ještě více hmatatelná, a tak je korunní princ Charles okolnostmi donucen vyhlásit Selekci v naději, že se země upokojí a snad získá obyvatele Panamy zpět na svou stranu. Navíc se zdá, že rebelové infiltrovali i různé bezpečností složky, a je těžké odhadnout, komu věřit a komu ne. Kvůli situaci jsou ale pravidle selekce opět zpřísněna. Účastnice musí být panna a jakékoli závažné pochybení může být potrestáno i trestem nejvyšším. Taktéž jsou kandidátky z Dominiky, Panamy a Honduraguy prověřovány pečlivěji než z ostatních provincií, a některé jsou z jmen, která jdou k losování princem, odstraněny. Spolu s touto událostí se navíc otevírá jednání o uzavření spojenectví s Novou Asií a navíc zcela poprvé jsou do illejského paláce pozváni i diplomaté z Chilliguaye.

 
2b.png