Zahranicní zeme

-

-

Z každé země můžou přijet jen tři zástupci. Nemusí jít o člena královské rodiny, ale také o diplomata, nižšího šlechtice nebo nejbližšího pobočníka, čili dvorní dámu nebo rádce. Země, u kterých je značka "nesahat", mají pro tento ročník stopku.

mapa světa.png

Swendway

Swendway.jpg

Swendway vzniklo spojením třech severských států. Norska, Švédska a Finska za dob Čtvrté světové války.

Panuje zde chladnější podnebí. Krajina se může pyšnit překrásnou přírodou. Najdete zde mnoho pohoří, přes která se klikatí nespočet známých fjordů. Země je z velké části ohraničena mořem. Najdete tady množství přístavů plných nákladních a obchodních lodí. Království je bohaté na historické památky, ale i oku lichotící turistická místa.

Hlavním městem jsou Helsinky a úředním jazykem je finština. V některých regionech státu se ale nadále mluví i původními jazyky a to norsky a švédsky. Již několik generací zde vládne královský rod de Monpezat.

Království v posledních dvě stě letech prosperuje. Ekonomika se konstantně zlepšuje. Nebyly zde ani žádné větší občanské nepokoje. Díky přístavním městům prosperuje místní i zahraniční obchod. V celosvětovém měřítku má Swendway nejlepší školský systém a nejvzdělanější obyvatelstvo.

Spojenectví s Illeou došlo ke svému konci, ale tyto království k sobě stále chovají kladné vztahy. Velkým spojencem Swendway nadále zůstává Spojené království. Mají velmi dobré obchodní vztahy s Ruskou lidově demokratickou republikou.

Itálie

Itálie je zemí teplého podnebí s četnými přímořskými letovisky.

Najdete zde jednu z nejznámějších světových památek, Koloseum, které svědčí o bohaté historii této země. Království má bohatou kulturu. Když jej navštívíte, můžete ochutnat některé z národních pokrmů, jako jsou například těstoviny, pizza nebo gelato. Místní obyvatelé jsou známí pro svůj temperament a hlasité vyjadřování. Turismus je zde velmi rozmanitý díky široké nabídce zábavy. Lyžování, památky, jídlo a papež.

Hlavní město tohoto království je Řím a úředním jazykem je Italština. Vládnoucím rodem je už desítky generací rod de Savoy.

Itálie s Illeou jsou spojenci již od doby vlády krále Maxona a jeho ženy Americy. Itálie sice není nejbohatší zemí, ale má silné vojsko, které v době války s Novou Asií velmi pomohlo. Díky mocnému vojsku si země zachovává dočasnou stabilitu a pevnou pozici na Evropském světadílu.

Ekonomika království je v největším rozkvětu od dob Čtvrté světové války. Navázala četná spojenectví s různými Evropskými královstvími, ale také s Chiliguayským královstvím.

Itálie.jpg

Francie

Francie.jpg

Francie se nachází v teplém přímořském podnebí.

Francie je známá svými památkami a kulturními tradicemi. V Paříži, městě lásky, můžete najít Eiffelovu věž, zámek Versailles nebo zříceninu katedrály Notre-Dame. Katedrála byla po Čtvrté světové válce zničena. Nově jsou přístupné její trosky a zachovalé sklepení s pozůstatky slavných historických osobností.

Když sem zavítáte, ve městě můžete najít spoustu malebných kaváren. Ulicemi se nese vůně květů, kávy nebo čerstvě pečených croissantů. Francouzský venkov je velice malebný. Občané velice dbají na recyklaci a čistotu svého okolí.

Francie je v přetrvávajícím spojenectví s Illejským královstvím. Toto spojenectví vzniklo sňatkem Jonathana Schreave a francouzské korunní princezny Céline, která se vzdala vlastního nároku na trůn. Od té doby je vládnoucím rodem Laurent. Hlavním městem je světoznámá Paříž a úředním jazykem je složitá francouzština.

Tato země je silná, samostatná a prosperující, s dobrým zahraničním obchodem. Není divu, že se po válkách postavila na nohy nejdříve a drží se společně s Německou federací na špičce. Toto království je silné, samostatné a prosperující. Po válkách se postavila na nohy nejdříve a drží se společně s Německou Federací na vrcholu.

Německá federace

Německá federace vznikla spojením několika států. Rakouska, Švýcarska a Německa. Na severu jej obklopuje moře. Střídají se zde všechna roční období.

Příroda je zde rozmanitá a nachází se zde hory, moře a nespočet jezer či rybníků. Najdete tu i spoustu památek, protože tahle krajina je hrdá na svou historii a kulturu.

Je to světově uznávaná velmoc, která by se dá považovat za největšího ekonomického leadera. Spojenectví s Illeou se rozpadlo po pochybném otěhotnění princezny Victorie.

Je to světově uznávaná velmoc, která by se dala považovat za největšího ekonomického tahouna. Tato země s Illeou drží křehké spojenectví, kvůli nepříznivé situaci v Illei.

Nejvíce prosperující zemí na Evropském kontinentu je právě Německá federace. Vládne zde rod Auersperg, i když se napříč historií změnila dědická linie.

Úřední jazyk je Němčina, ale v některých částech se stále mluví více dialektem nebo jinými jazyky menšin. Hlavním městem je Berlín.

Úřední jazyk je Němčina, ale v některých částech se stále mluví více dialektem nebo jinými původními jazyky. Hlavním městem je Berlín.

Německo.jpg

Spojené království

británie.jpg

Spojené království se rozléhá na území Britského ostrova a také Irska. V Anglii vládne chladné, vlhké a větrné počasí. Království je známo nejen díky svému bohatému kulturnímu dědictví, ale také díky množství útesů, červeným autobusům, telefonním budkám a Doktorem Who. Zatím nejdéle vysílaným sci-fi seriálem.

Co se týče Velké Británie jsou s Illeou ve spojenectví. Díky sňatku bývalého krále Alberta a tehdejší princezny Elisabeth. Obě země podepsaly dohodu o tom, že se budou vzájemně podporovat v případě dalšího válečného konfliktu. Má také silné spojenectví se Swendway

Vládnoucím rodem je zde Windsor. Hlavní město je Londýn a úřední jazykem je angličtina, ale mluví se zde i nadále velšsky, skotsky a irsky.

Při bombardování Londýna během Čtvrté světové války, bylo zničeno Londýnské oko. V současné době začali práce na obnovení této kulturní technické památky. Londýnské metro se rozšířilo až do okolních předměstí. Na všech těchto stavbách se podílí také konstruktéři z Českého království díky spolupráci s královnou Květoslavou.

Španělské království

Španělsko leží v subtropickém podnebí s teplým a slunečným počasím.

Toto království je známé svou obdivuhodnou architekturou a památkami, jako jsou kupříkladu majestátní katedrály, zámky nebo i obyčejná města plná zajímavých budov. Španělsko je proslulé úzkými uličkami, rajčatovým festivalem nebo také nebezpečnými býčími zápasy, kde měří síly tato impozantní a divoká stvoření spolu s nebojácnými muži, kteří touží po slávě.

Hlavním městem je Madrid nacházející se ve vnitrozemí. Úředním jazykem se stala španělština. Vládne zde rod Santos, který se snaží zlepšit situaci v zemi, která není právě nejlepší.

Není nejbohatším královstvím a ekonomicky výrazně zaostává za ostatními státy. Spojenectví s jinými zeměmi by království mohlo pomoci postavit se po finanční stránce na vlastní nohy.

S Illeou udržují neutrální vztahy, které nejsou ničím podmíněné. V budoucnu by Španělsku prospělo silné spojenectví z jednou ze čtyř světových velmocí.

španělsko.jpg

Ruská lidově
demokratická republika

rusko.jpg

Tento stát zabírá území bývalého Běloruska a Ukrajiny. V této nehostinné zemi se nenacházejí téměř žádné přírodní památky. Kulturních památek je zde také poskrovnu. Patří sem třeba světoznámý palác v Moskvě či Chrám Vasila Blaženého.

Republika je také známá tvrdým alkoholem nebo matrioškami, ale také obchodem s drogami, který narušil mnohé mezinárodní vztahy.

Rusko mělo s Illeou napříč historií složitější vztahy díky někdejšímu spojenectví s Novou Asií během Čtvrté světové války. Během selekce tehdejšího prince Erika Rusko usilovalo o uzavření spojenectví s Illeou. Tento návrh byl zamítnut po zjištění, že slavná droga, Vílí prach, je odsud distribuována a nabourává tak morální integritu království. Veškeré obchody z Ruska směrem do Illei byly tímto zrušeny a mnozí spojenci Illei se k této obchodní válce přidaly. Rusko tak přišlo o množství příjmů z dovozu a vývozu.

Ruskou společnost rozdělují velké rozdíly. V některých oblastch lidé trpí hlady. Hlava státu se ale snaží tuto situaci řešit. Ruská vláda je ale zkorumpovaná a infiltrovaná mafií.

Panuje zde tvrdý diktátorský režim, v jehož čele je prezidentka Serafina Sorokina. Hlavní město tohoto státu je Moskva a úřední jazykem je ruština.

Nová Asie

Nová Asie je směsicí různých kultur a sobě podobných zvyků, jelikož je tvořena z vícero původních států, jenž byly v historii po letitých válkách spojeny. Každá část je něčím charakterizující nežli ta druhá a rozděluje se na tři hlavní území dle úředních jazyků - čínštiny, korejštiny a japonštiny. Hlavním městem království je Peking a vládnoucím rodem už po desetiletí stále Huang.

Jedná se o království s největším počtem obyvatel na světě, což jim napomohlo k rychlejší regeneraci státu a obnovy kultury a jejich ekonomiky po dlouholeté válce s Illeou.

Nyní se Nová Asie pyšní slavným, kvalitním a bezkonkurenčním vývozem látek, čajů a dalších jejich typických surovin včetně drahých suvenýrů. Dále také vzrůstající ekonomikou díky revolučnímu přístupu panujícího páru, a samozřejmě i jistými pokroky díky zájmu o vědu a technologii. S ohledem na jejich dlouhou historii se mluví o nejrevolučnějších letech jejich dějin. To se ovšem nezamlouvá ruské velmoci, která se začíná bouřit a Novou Asii tak dohnala k rozhodnutí překročit dlouhá léta tiché, rozbouřené vlny moře a začít vyjednávat se svým starým nepřítelem o mírové smlouvě, která by jim v případné válce zajistila menší škody na jejich regeneraci a vývinu.

nová asie.jpg

Dánsko

Dánsko.jpg

V Dánsku už téměř dvě století vládne rod Skovgard, ve kterém už dlouho panuje jistá nadčasovost. Dědické právo zde už víc jak stovku let mají prvorození potomci bez ohledu na pohlaví či orientaci.

Dánsko je rozděleno na pět regionů, přičemž každý z nich spravuje vévoda nebo jeho rodina. Kromě regionů je pod Dánskem i Grónsko a Faerské ostrovy.

Dánsko je jedno z království, které i přes malou rozlohu disponuje silným a četným vojskem, které dokáže spojencům poskytnout, aniž by to zemi nějak uškodilo. Mají silné loďstvo. Kromě tohoto je Dánsko známé vývozem vepřového masa, a stejně tak ryb. Chybí mu ale nerostné suroviny, které se dováží odjinud a často jsou prostředkem k uzavření obchodních spojenectví.

Podnebí se liší podle regionu, avšak v Grónsku je po celý rok stejně chladné počasí.

Dánsko má dobré vztahy se svými nejbližšími sousedy a také Nizozemským královstvím. Mluví se zde dánsky a hlavním městem je Kodaň.

Belgie

Belgie je tvořena kromě původního území také dřívějším Lucemburskem, které spravuje velkovévoda zodpovídající se králi.

Bez ohledu na velikost království je zde velmi dobrá ekonomická situace, vyspělé školství a vytrácí se zde chudoba. Situace království se v tomto směru začala zlepšovat korunovací již bývalého krále Kristoffa Martense.

Nejsilnějším spojencem Belgie je Illejské království, a to od nástupu krále Christophera na illejský trůn. Prostředníkem toho spojenectví se stala bývala královna Esmeralda Martens, rozená Castle, která se stala manželkou Kristoffa. Váže je tak napojení na původní illejský království rod Illea. Tento pár velmi pozvedl úroveň království a předal vládu svému prvorozenému synovi, Sebastianovi, který nadále pokračuje v spravedlivé éře královského rodu Martens.

Mezi další spojence patří například Francie, Německá federace a Nizozemské království a v současné době si další spojenectví nehledá.

Belgie je také známá svými pralinkami nebo třeba vaflemi. Hlavním městem je Brusel.

Belgie.jpg

Nizozemské království

Nizozemí.jpg

Toto království patří mezi nejbohatší v západní Evropě. Tato země je velmi liberální, co se týče drog, prostituce nebo homosexuality. Každý rok vzrůstá počet mladých lidí, co se sem stěhují za prací či jen životním stylem.

Nizozemí je známé díky svým tulipánům, větrným mlýnům, kanálům nebo dokonce sýrům. Taktéž v Nizozemsku najdete jeden z největších přístavů v Evropě, Rotterdam.

Země má vypjaté vztahy s mnohými evropskými státy, které nejsou vyhrocené jen díky silnému spojenci. Tímto spojencem je Arábie, do které se provdala princezna Eline, teta současného krále.

Královská rodina je zde velmi oblíbená a milována, což panovníci jiných zemí Evropy říct nemohou. Nesouhlasí s promiskuitním a pochybným stylem života tohoto království a opovrhují velkou emigrací svých obyvatel do této země. Nebýt Arabského spojenectví, velké množství evropských panovníků by se zasadilo o změnu královské linie Nizozemska a změnu vlády, či jeho rozdělení mezi Belgii a Dánsko.

Už dlouhé generace zde vládne rod van den Berg a hlavním městem je Amsterdam a úředním jazykem je nizozemština.

Polské království

Království se nachází ve střední Evropě. Zaujímá nemalé a strategické území, přes které vede mnoho obchodních cest. Úředním jazykem je polština a hlavním městem je i nadále starobylé město Varšava.

Polsko se po třetí světové válce zformovalo prakticky z ruin bývalé Polské republiky. Od doby velké modernizace zde vládne rod Vasovců.

Polské království si během pár let upevnilo svou pozici na světovém trhu i ve světové politice. Z konstituční monarchie se stala monarchie absolutní s tajnou policií a jasně stanovenými pravidly a sankcemi. Díky náboženské zatvrzelosti ale také mnoho spojenectví ztratilo.

Tato silně katolická země pozvedla výklad víry a morálky na zcela novou úroveň. Trestnou se tak stala například nevěra, jiná než heterosexuální orientace, nebo i jiná víra či nesouhlas s vůlí panovníka. Zakázány jsou rovněž potraty a rozvod se umožňuje pouze v případě zjevného násilí. Platí zde tvrdá cenzura a také povinné mše.

Postupně se království navrátilo i ke konceptu fyzických trestů a léčeben. O morální nezpůsobilosti či jejím porušení rozhodují morální soudy. Ty fungují jako samostatný orgán, který se zodpovídá pouze panovníkovi.

Polsko.jpg

Království české

česko.png

Království české je jedno z nejmenších království ve střední Evropě. Napříč světovými válkami bylo často okupováno tehdejším Německem nebo Ruskem. Přesto se mu podařilo udržet si své tradice a podobu, ve které bylo známé i před začátkem Třetí světové války.

Království české se dělí na tři katastrální území – Čechy, Moravu a Slezsko, které tvoří jeden celek. Hlavním městem je Praha.

Ekonomika je zde poměrně stabilní, i když oproti jiným královstvím působí značně chudě. Hlavní příjmy jsou z obchodu s okolními zeměmi a turistiky. Tato země oblíbená hlavně díky hustotě historických památek na tak malém kousku země.

Česko je největším evropským vývozcem piva a jeho největším odběratelem je Německá federace. Dále také obchoduje v automobilovém průmyslu se značkami, jako je Škoda či Tatra, které jsou celosvětově známé.

V čele této konstituční monarchie je už několik století rod Přemyslovců, jehož panovnická role je ústavou stanovena spíše jako reprezentativní a diplomatická. O důležitých státních rozhodnutích jedná vláda a parlament.

Řecko

Řecké království se rozkládá na jihu Evropy. Dříve to byl jeden stát, později ale spolykal velkou část Balkánského poloostrova a sjednotil tak dříve samostatné státy Albánie, Makedonie, Kosova a Černé Hory pod jednu vlajku. Celá země rozdělena na 13 vévodství s hlavním městem v Athénách, kde sídlí i královská rodina z rodu Aetos.

I když je úředním jazykem řečtina, na území bývalých samostatných států narazíte i na obyvatele, kteří stále mluví původními jazyky.

Jeho slunné a čisté pláže lákají mnoho turistů, kteří si sem jezdí odpočinout. Mezi další lákadla patří bohatá historie, zejména ta z dob antiky. Kdo by se nechtěl podívat na velkolepou Akropoli nebo prozkoumat trosky athénského chrámu - Parthenónu?

Ekonomika Řecka je na velmi špatné úrovni. Závislost na někdejší Osmanské říši se na něm podepsala, stejně jako nedostatek úrodné půdy. Řecko se tak musí spoléhat na příjmy z turistického ruchu. V současné době se snaží získat větší počet zahraničních smluv, které by mu pomohly s rozvojem a více tak utužily postavení Řecka na mezinárodní scéně.

Řecko.png

Arábie

Arábie.jpg

Na původním území Libye, Súdánu, Egypta, Turecka, Sýrie, Iráku, Íránu, Turkmenistánu, Afghánistánu, Pákistánu, Jemenu, Omanu a Saudské Arábie se rozprostírá největší země Blízkého východu – Arábie. Po konci Čtvrté světové války se tyto malé oslabené státy seskupily, aby utvořily jednu velkou mocnou dynastickou říši, která by jim zajistila bezpečí.

Byl znovu zaveden chalífát, vládní uskupení s kořeny sahajícími až to prvního tisíciletí našeho letopočtu. Chalífa neboli kalif je nejvyšší duchovní autoritou Islámu a také světským vládcem říše. Jeho vláda v mnohém připomíná diktaturu. Hned pod ním se v hierarchii nacházejí jeho vezírové. Každý vezír spravuje jednu z původních zemí. Arábie je velice nábožensky založená země, ve které se náboženství a zákony vzájemně silně prolínají. V posledních padesáti letech zde ale dostávají prostor i jiná náboženství, nežli Ilsám.
Jedinými spojenci Arábie jsou Nizozemsko, skrz bývalou Kalifu Eline, a Illea, díky princezně Camille, která se provdala za bratra současné kalífy, Khalida.

Přestože se země řídí velmi zastaralými tradicemi, prosperuje a vzkvétá díky obchodu s ropou a drahými nerosty. Velká modernizace této světové velmoci přišla pod vládou první kalífy Nadine a jejího neurozeného manžela. Vládnoucím rodem je al-Ziyad. Hlavní město je Dubaj.

Oceánie

Austrálie byla dlouhá léta britskou kolonií, dokud se však lidé nevzbouřili a z Austrálie se stal samostatný stát. Přidalo se k němu několik dalších ostrovů, čímž dohromady utvořily Oceánii. Není to moc dávno, takže jej ostatní státy neberou zatím tak vážně. Však díky rozkvětu a velké modernizaci se pomalu ale jistě dostává do popředí.

Královská rodina Brisbane se velmi inspirovala v kastovním systému Illey a rozdělila svůj lid do tří kast podle majetku. Tento systém je o dost flexibilnější než ten illejský. V době selekce prince Erika Colina Schreave se zde rovněž pokusili zavést selekci. Manželství z ní vzniklé se ale rozpadlo a uvrhlo stín na královskou rodinu. Při novém vyhlášení selekce současného následníka se rodina Brisbane setkala s nesouhlasem a soutěž byla zrušena.

V dnešní době žije Oceánie hlavně z turismu a vývozu uhlí nebo dalších nerostných surovin. Díky nalezištím drahých kamenů je Oceánie na třetím místě světové produkce. Mluví se zdě anglicky a hlavním městem se stala metropole Sydney.

Oceánie se dlouhá léta nezapojovala do mezinárodního dění a obchodů. V posledních letech začíná ale její diplomatická expanze a hledá si silné spojence na druhé polokouli.

Austrálie.jpg

Chiliguay

Čííííluju.png

Království na území původních čtyř jihoamerických států - Chile, Argentiny, Paraguaye a Uruguaye. Tyto bývalé republiky se po domluvě spojily v období Třetí světové války a založily tak jedno silné království. Sever země je královstvím pralesů, řek a vodopádů. Jeden z nejslavnějších vodopádů se jmenuje Ďáblův chřtán a je vyhledávaným turistickým cílem.

Jde o zemi s velmi bohatou ekonomikou, přírodním i historickým bohatstvím sahajícím hluboko do tradic země. Hluboké duchovní kořeny se odvíjí od mayské kultury a její úctě k přírodě. Státním, ale také posvátným, zvířetem je lama, jakožto poskytovatel jídla, vlny a živobytí. Je vyobrazená na mnohých náboženských obrazec, freskách a také na mincích. Chovají k ní velkou úctu.

Toto království se díky své odloučenosti vyhnulo Třetí i Čtvrté světové válce. V důsledku toho zde nastal ohromný technologický i vědecký posun a je to nejvyspělejší země světa. Na Mars vyslalo několik robotů, kteří ho mapují a pomáhají jim tak s plány na jeho osídlení. Osídlení je plánováno v horizontu příštího sta let. Měsíc je pro ně díky poznatkům z historie již prozkoumaným a nepříliš zajímavým vesmírným tělesem.

Královským rodem je zde rod Piñera, který zde vládne už několik desítek generací. Hlavním městem je Asunción.