top of page

Seznam použitých face claimů

Zde najdete všechna použitá FC, které zatím v naší hře byla. Tento seznam je proto, aby se některé tváře neopakovaly.

bottom of page