Kasty a provincie

Zde naleznete seznam kast a provincií obohacený o stručný popis. Tato stránka je tu proto, aby vám pomohla při tvorbě postavy. Pokud si přesto nebudete něčím jistí, nemějte strach se zeptat. Někdo z admin teamu vám určitě rád pomůže. A nezapomínejte, že z každé provincie může být jen jedna účastnice. Máte-li nějakou preferenci, zamluvte  si ji na discordu v rezervacích. Nebojte se pro svou postavu zvolit i nižší kastu nebo odlehlejší provincii - udělá to hru jedině zajímavější a šance vaší postavy u prince to nesníží. 

 

Kasty 

Do vyšší kasty se žena může provdat nebo se ze své kasty můžete vykoupit. Neplatí to pro trestance, jimž toto právo bylo odebráno. Pokud si žena bere muže níže postaveného spadne na jeho sociální úroveň, proto se většina dívek dívá spíš po lepším, když volí ženicha. Ale někdy jsou tak slepě zamilované, že se vzdají statusu pro lásku. Sňatky mezi kastami jsou obvyklejší u níže postavených lidí. U těch, co jsou v žebříčku výše bývají totiž i větší sociální rozdíly mezi vrstvami. Nebývá obvyklé, aby byl mezi manželi rozdíl víc než jedné kasty.

první.png

První

Do první kasty patří královská rodina a spolu s nimi duchovní hodnostáři jako jsou kněží, arcibiskupové a faráři. Členové jejich rodiny, pokud manželství náboženství povoluje, budou druzí. První kastu můžete získat studiem teologie a jmenováním do duchovního řádu na příslušnou pozici, či svatbou s potomky královského rodu. Největší šanci na získání této kasty mají účastnice selekce. Při výhře, získávají tuto kastu i nejbližší členové její rodiny. Také dostanou titul vévodkyně nebo vévoda. Pravidla na dědičnost této kasty se přísně kontrolují a dodržují příslušnými úřady.

Druzí

Mezi členy druhé kasty se řadí politici, celebrity, modelky, sportovci, také lidé pohybující se u dvora – dvorní dámy, rádcové nebo správci provincií, guvernéři. Ale nepatří sem jen ti nejbohatší, je to kategorie, kam spadají i ti nejodvážnější jako hradní strážci, vojáci, policisté, hasiči a agenti tajných složek. Tato kasta je ta nejvyšší, které může běžně člověk dosáhnout. Vyšší kastu si zaplatit nelze. Významní lidé z této kasty bývají pozváni i na akce paláce. Dívky, které jsou vyřazeny z Elity, se stávají Druhými.

Druzí.png
bouquet-5.png
třetí.png

Třetí

Tuto kastu tvoří lékaři, zdravotní sestry, dále známí umělci, jako jsou hudební a filmoví producenti, režiséři či scénáristi, hudební skladatelé a textaři. Spadají sem i právníci, inženýři, architekti, vědci, archeologové, historikové, soudci, advokáti či lidé s jiným vyšším odborným vzděláním a znalostmi. Také zde najdete ty, co stojí za vzděláváním, jako jsou profesoři, učitelé, lektoři, trenéři a vychovatelé v dětských domovech. Patří sem i spisovatelé, knihovníci, archiváři, redaktoři časopisů a kronikáři. Dívky, které se dostanou do selekce okamžitě stoupnou do třetí kasty.

Čtvrtí

Čtvrté kastě vládnou především podnikatelé, mezi kterými nalezneme klenotníky, šéfkuchaře, cukráře, vlastníky kaváren či restaurací, obchodníky, majitele hotelů, zemědělských objektů, nebo známých firem a značek. Ale nepatří sem jen podnikatelé. Najdeme tu i ty kteří se starají o prodej, pojišťovací agenti, realitní makléři, bankéři, ekonomové nebo dokonce stavební inženýři. I přesto, že jsou tito lidé uprostřed kast, neznamená to, že nejsou bohatí. Někteří podnikatelé můžou být bohatší než Druzí.

čtvrtí.png
bouquet-5.png
pátí.png

Pátí

Pátá kasta je také známá jako umělecká. Lidé se živí jako divadelní herci či tanečníci, hudebníci, malíři nebo sochaři, kteří však nejsou tolik žádaní jako umělci s druhou kastou. Mezi příslušníky této kasty se řadí také alternativní vystupující, ať už jde o cirkus, kabaret nebo kouzelníci. Královna Genevieve následovaná královnou Biancou se vzhledem k zavedení povinné školní docházky zasadily o příspěvky na studium pro nižší kasty a také o příspěvky na přípravky pro kontrolu porodnosti.

Šestí

Šesté nejlépe vystihuje manuální práce, chudoba a početné rodiny. Zpravidla jde o služebné v paláci nebo u bohatších obyvatel Illey, pracovníky továren či restaurací a jídelen. Patří k nim komorné a chůvy, švadleny s krejčími a ševci, pradleny s hospodyněmi nebo kuchaři a číšníci. Příslušníci této kasty byli často okolnostmi nuceni pro uživení své velké rodiny krást a nedosahovali ani na základní vzdělání. Díky státním příspěvkům a povinné školní docházce se daří těm největším problémům předcházet.

šestí.png
bouquet-5.png
sedmí.png

Sedmí

Sedmí jsou často zaměňovaní se Šestými. Přese všechny podobnosti je odlišuje zejména práce venku. Patří mezi ně dělníci a stavaři, popeláři, farmáři se sběrači surovin nebo zahradníci. Přestože na ně vyšší kasty často pohlíží spatra, jsou pro společnost velmi důležitým článkem. Od zavedení povinné školní docházky a státních příspěvků na vzdělání a přípravky pro kontrolu porodnosti se začala životní úroveň Sedmých zlepšovat. Nalezenci, jejichž původ není znám, dostávají v dětských domovech a pěstounských rodinách sedmou kastu.

Bez kasty

Na úplně samém dně jsou ti, kteří o vše přišli a nemají svoji bývalou kastu jak dokázat. Patří sem drogově závislí, zločinci a mentálně nebo fyzicky postižení, kterých se rodina zřekla. Nejhorší zločinci jsou často zcela vyřazení z kastovního systému, a pokud se někdy dostanou z vězení, bývají odkázaní na život na ulici. Těmto lidem většinou nezbývá nic než chodit o žebrácké holi, krást či snad prodávat své tělo. V současné době se královský pár snaží těmto situacím předejít a zřizuje různé útulky a jídelny, aby pomohl lidem bez kasty k opětovnému začlenění do společnosti.

osmí.png
bouquet-5.png

Provincie

 
Illéba.png
bouquet-1.png

Celá Illea se rozléhá mezi Atlantským oceánem na východě a Tichým oceánem na západě. Díky své velikosti zasahuje do všech pěti severních podnebných pásů. Illea se skládá ze šestatřiceti provincií jednoho federálního území s hlavním městem Angeles, kde sídlí také královská rodina. Své hlavní, čili provinční město má také každá z provincií. Král deleguje pravomoci do rukou guvernérů, kteří jednotlivé provincie spravují. Guvernéři jsou jmenováni králem na deset let obvykle z řad Druhých, kteří mají k získání tohoto postu dostatečnou kvalifikaci.

Pokud si chcete přečíst popis provincie, stačí na ni kliknout.

Hawaii.png

Mapa provincií je viditelná pouze v počítačové verzi. Pro otevření v mobilním zařízení využijte tlačítko.