Historie

Tato stránka je věnovaná oficiální, ale i utajené historii královské rodiny Schreave. Naleznete zde rady výherkyň Selekce. Také si můžete prohlédnout hlavní dědickou korunní linii rodu Schreave, rodokmen, který zahrnuje vždy ženu následníka trůnu a jejich potomky. Nebo snad chcete vědět to, co se nedočtete v učebnicích dějepisu? Zajímá vás, jak to bylo doopravdy? Co vaše postavy nevědí a co je zaznamenáno v denících Gregoryho Illey?

pngwing.com_12.png
pngwing.com_12.png

Jak získat srdce prince

aneb rady výherkyň

Otázka, kterou si jistě láme hlavu mnoho dívek, než se přihlásí do selekce. Jak ho získat? Stačí vzhled nebo je to vše o povaze? Či za tím stojí nějaký trik v podobě flirtu a svádění? Abyste si s tím nemusely tolik namáhat hlavu, položili jsme tuto otázku každé z účastnic, která se dostala až k oltáři. Jak si získat prince? Všechny odpovědi jsme pro Vás zaznamenali; však pamatujte, na každého muže platí něco jiného.

Rodokmen rodu Schreave

Rodokmen je viditelný pouze na počítači nebo notebooku.

Albert3.jpg
frame2.png
Elizabeth2.png
frame2.png

† Král
Albert Schreave

† Královna
Elizabeth Schreave

1. ROČNÍK
2.-3. ROČNÍK
Mates.jpg
frame2.png

† Král
Mattias Schreave

Chels2.jpg
frame2.png

† Královna
Chelsey Schreave

Filda3.jpg
frame2.png

† Princ
Phillip Schreave

henry2.jpg
frame2.png

† Korunní princ
Henry Schreave

kimmy2.jpg
frame2.png

† Princezna vdova
Kimmy Schreave

Chris4.jpg
frame2.png

Král
Christopher Schreave

6eb7f99cda9ef7f60b6bf502d175adc1.jpg
frame2.png

Královna
Genevieve Schreave

brandon3.jpg
frame2.png

Princ
Brandon Schreave

4. ROČNÍK
Vicky2.jpg
frame2.png
5. ROČNÍK

Princezna 
Victoria Auersberg-Schreave

elise.jpg
frame2.png

† Vévodkyně 
Elise Schreave-Hannover

Erik.jpg
frame2.png

Král
Erik Schreave

bee3.jpg
frame2.png

Královna
Bianca Schreave

Cami.jpg
frame2.png

Princezna
Camilla al-Ziyad

Aiden4.jpg
frame2.png

Princ
Aiden Schreave

Cameron.jpg
frame2.png

Princ
Cameron Schreave

Charlie4.jpg
frame2.png

Korunní princ
Charles Schreave

MiniBibi.png
frame2.png

Princezna
Caroline Schreave

 

aneb to, co v učebnicích dějepisu nenajdete...

Gregoryho deníky

Rodina Schreave má tragickou historii typickou pro královské rodiny. Gregory Illéa se vždycky cítil být nadřazený svému nejbližšímu příteli Brentonu Schreavovi, ale potřeboval někoho, kdo by prosazoval jeho ideje, a Brenton byl z jeho pohledu vhodná volba. Gregory se oženil s jeho sestrou Bethany a měl s ní děti ještě před tím, než se dostal k moci. V čase, kdy byl ve funkci, ho začaly povinnosti otce a manžela unavovat. Existují fámy o tom, že pád, který ukončil život Bethany, byl pravděpodobně spíše sebevražda než náhoda, za kterou je vydáván.

 

Gregory provdal svou nejstarší dceru Katherine za prince ze Swendway, čímž si zajistil titul krále před tím, než jej předal svým synům. Když Spencer záhadně zahynul, zraky všech se upřely na Damona - nejmladšího Illeu. Národ byl v tu dobu deprimovaný dvěma úmrtími v královské rodině a slabou ekonomikou. Obyvatelé byli nespokojení s nově nastoleným kastovním systémem. Proto byla zavedena Selekce, aby započala novou královskou linii a uklidnila davy.

 

Spencer Illéa záhadně nezemřel. Akorát nesouhlasil s kastovním systémem a s provdáním své starší sestry do Swendwey. Svou smrt nastrojil tak, aby mohl utéct. Tušil, že by ho čekal stejný osud jako jeho sestru a tomu se chtěl vyhnout. Jeho otec - Gregory o tom nejspíše věděl a vše zaznamenal ve svých denících. Spencer se uchýlil do ústraní z vědomí veřejnosti s přáteli, kteří smýšleli o kastách stejným směrem a stal se průkopníkem severních rebelů. Linie Illéa tedy pokračuje po Spencerově větvi a někde čeká pravoplatný následník Illey.

První Selekce

Mnohé zajímalo, jestli by byl nejmladší Illéa připraven stát se králem v devatenácti a ustálit rod. Ale Damon věděl, že je připraven vstoupit do dospělosti a jeho rodina to dokázala tím nejzásadnější krokem v jeho životě - manželstvím. Během několika měsíců se zrodila Selekce a lid v zemi byl upokojen možností a sledováním, jak se z průměrné dívky stává první illejská princezna. 
První Selekce ale byla naprostý podvod. Damon se vyspal alespoň s polovinou dívek a hned další den je posílal domů. Nakonec se usadil s Grace Lowell, kterou mu vybral jeho otec. S ní měl syna Justina.

 

Druhá Selekce

Abby Tamblin-Illéa, vítězka druhé Selekce a manželka Justina Illéy, svého manžela sice měla docela ráda, ale mnohem více ji to táhlo k jeho bratranci Porteru Schreave. Ti dva společně naplánovali Justinovu smrt a Gregory, který byl v tu dobu u konce svého života, Abby sám přemlouval, aby si Portera vzala a pokračovala tak v královské linii.

Abby pokorně přijala nabídku k sňatku a s Porterem byla těhotná ještě před svatbou. Jejich vášeň ale brzy vyprchala. Pokud se Abby byla schopná tak rychle zbavit prvního manžela, proč ne druhého? Porter si proto udržoval odstup a jeho jediný syn Clarkson vyrůstal v domově plném křiku, obvinění a příležitostného násilí.
 

Třetí Selekce

Amberly byla hvězdou své Selekce nejen díky síle své krásy, ale také díky své klidné povaze. Byla opakem všeho, co Clarkson kdy znal a tudíž se k ní cítil přitahován od samého začátku. U Amberly se v průběhu Selekce zjistilo, že bude mít problém počít dítě. Clarkson ji přesto miloval a hledal důvod, který by mohl jeho volbu podpořit. Když na jihu došlo k menšímu povstání, Clarkson navrhl svému otci, že sňatek s dívkou z jižní provincie a nižší kasty by mohl lid uchlácholit a tak se také stalo.

Clarkson se však přes problémy s důvěrou nikdy nepřenesl. Amberly sice viděla více než kdokoli jiný, ale pořád ne všechno. Clarkson držel svou rodinu pod tvrdým dohledem, protože měl pocit, že je to normální. Amberly svého manžela bezmezně milovala, přehlížela jeho chyby a byla to jen její povaha, co zajistilo, aby Maxon svého otce v jednání nenapodoboval.

Všechny tyto texty jsou uloženy v denících, které jsou uschovány v tajné pracovně, do které má přístup pouze královská rodina. Jsou zde i oficiální rodokmeny rodiny Schreave. Však kopie vlastnili i Jižní rebelové až do jejich rozpadu. Informace si ale ponechal Anthony Castle (z rodu Illea) a předal je svým potomkům.