Charakteristika postav

Strážce.png

Strážci

Mezi zaměstnance paláce patří Strážní. Tito odvážní muži však patří do druhé kasty. Pomáhají chránit palác a s ním i jeho obyvatele. V pravidelných hlídkách obcházejí zahrady, vysvobozují ztracence z labyrintu a střeží i dění na chodbách. Tyto dobré duše vás budou chránit při útocích rebelů či jiných nebezpečných konfliktech a budou první, koho uvidíte při otevření úkrytu. Illea podporuje emancipaci, mezi palácovými strážemi tak najdete již i ženy, které můžete potkat i mezi jinými řadovými vojáky.  Na pozice strážců jsou dosazování většinou ti nejdůvěryhodnější vojáci, kteří se k výcviku přihlásili. Musí projít ročním výcvikem v Hudsonu a získat tam osvědčení. Ale nemyslete si, že na ně neplatí žádná pravidla. Během služby by měli snížit konverzaci na minimum a taktéž by měli všem vykat. Strážcem se může člověk stát jakmile dovrší osmnácti let a má za sebou potřebný výcvik.

Účastnice Selekce

Účastnice Selekce je běžná dívka, která se štěstím dostala přímo do paláce. Z každé provincie je loterií náhodně vybrána jedna dívka z jakékoliv kasty. Tyhle dívky bojují o srdce prince a možností stát se budoucí princeznou a časem i královnou celé Illei. Jsou středobodem dění paláce a jsou zvány na všechny palácové akce. Každý se o ně zajímá a všechny oči se upírají právě na ně. Dívky mají k ruce tři komorné a u každých dveří strážce. S příchodem do paláce se musejí naučit všechna pravidla etikety, a když vypadnou, automaticky získávají třetí kastu. Po vyřazení se můžou i nadále zdržovat v domě pro vyřazené až do konce Selekce. Když jich v paláci zůstane deset, je vyhlášena Elita. To obnáší další povinnosti a různé příležitosti. Když je vyřazená dívka patřící do Elity, stává se Druhou. Když si chcete hrát za účastnici Selekce, měla by se aktivně zúčastňovat akcí a zapojovat se to děje v paláci.

účastnice.jpg
Zshraniční.jpg

Zahraniční hosté

Se začátkem Selekce dojíždějí do paláce hosté ze zahraničních zemí, aby přijeli podpořit královskou rodinu, dohodnou příměří, nebo utvrdit spojenectví. Může to být korunní princ/ princezna, či obyčejný princ/princezna, diplomat, nižší šlechta nebo nejbližší pobočník čili dvorní dáma a rádce. Hostem může být kdokoliv, kdo má v zemi alespoň částečnou moc. V paláci se můžou zdržovat jedině tři zástupci z jedné země. Během celého svého pobytu jsou ubytovaní v křídle pro královské hosty a jsou zvaní na všechny akce. Měli by reprezentovat svou zemi a podle toho se i chovat. Některé vztahy nejsou právě nejpřátelštější, proto by si měli dávat pozor na to, co říkají nebo jak můžou působit jejich činy. Hosté často tvoří na takové zahraniční cestě i aliance s ostatními státy, ať už jde o obchod nebo o sňatek. Říká se však, že illejský dvůr je obzvlášť romantické místo...

Ostatní postavy

Kromě postav vypsaných nahoře si můžete vytvořit i nějakého obyvatele města. Ve městě je mnoho věcí, které se dají dělat. Můžete mít třeba vlastní kapelu a dělat koncerty. Nebo si prostě užívat život mimo palác. Obvykle tyto postavy nemají přístup do paláce, pokud nejde o potomky lidí, kteří v paláci pracují nebo žijí, nebo vlivné osoby z druhé či třetí kasty. 
Můžete si vytvořit také třeba doktora nebo policistu, kteří se starají o lidi ve městě. Nebo obyčejného studenta, dívku s velkým snem stát se herečkou. Představivosti se meze nekladou...

angeles aes.png